| EN
50th
科目
中國語文教育 英國語文教育 數學教育 通識教育、公民與社會發展、生活與社會 視覺藝術 企業、會計與財務概論 生物 中國歷史 化學 設計與應用科技 經濟 地理 世界歷史 家政 健康管理與社會關懷 資訊及通訊科技 初中科學 音樂 體育 物理 旅遊與款待