50th
科目
中國語文教育 英國語文教育 數學教育 通識教育 中國歷史科 經濟科 地理科 歷史科 旅遊與款待科 生物科 化學科 物理科 初中科學科 企業、會計與財務概論 設計與應用科技 資訊及通訊科技 視覺藝術科 音樂科 體育科 家政

課程目標